a78edf7d65_91796296_o2

“Ak chceš, aby tvoje deti prežili život v pokoji, nechaj ich trochu hladovať a trochu zažiť zimu.”

(Čínske príslovie)

 

Jeden sa náhli, druhý nažíva celkom pokojne a o nič sa nestará tak veľmi ako o to, ako sa toľko netrápiť pre niečo, čo mu za to nestojí. Skrátka a dobre, každý z nás má nejaké svoje tempo, ktoré dodržiava a necháva sa ním unášať.

 

Rytmus života je každému z nás predelený už pri narodení. Akoby aj nie, keď už ako malí musíme na niečom pracovať, žiť život, chodiť do škôlky, neskôr školy. Každý človek to inak znáša, inak sa správame v určitých situáciách, na všetko potrebujeme rozdielny počet času.

 

Niekto potrebuje neuveriteľne veľa času na plnenie svojich povinností, iný je zase nabudený energiou, chuťou a rozumom a preto mu to netrvá ani zďaleka tak dlho ako niekomu ďalšiemu.

 

Telesná výchova v škole je tiež jedným z dobrých príležitostí na to, aby sme porovnávali osobnosti ľudí (detí). Ako ste si na hodinách telesnej výchovy viacerí mohli všimnúť, spoločnosť cvičiacich sa rozdeľuje na také skupinky. Tieto skupinky medzi sebou síce komunikujú, ale celkom dosť sa od seba odlišujú. Jedna skupina obsahuje ľudí, ktorých športy vyslovene zaujímajú alebo aj nie a snažia sa zapájať sa na hodinách. Sú športovo nadaní a vyžívajú sa v týchto aktivitách. Druhá skupina by sa mohla pomenovať: Pasívne cvičiaci. Sú to ľudia, ktorí si určujú rytmus telesnej výchovy spomalene, väčšinou stoja na jednom mieste a prizerajú sa aktívnejším, ako sa zapájajú do všetkého diania. Zapoja sa málokedy. A presne do tej druhej skupiny ľudí zapadám ja. Na telesnej len stojím a prizerám sa dianiu.

 

No ale ak by sme to mali zrovnávať len cez telesnú výchovu, kde by sme skončili? Každý človek si v rôznych zameraniach určuje rôzne tempo, podľa toho, ako sa o danú vec zaujíma. Ak je niekto nešikovný v telesnej výchove, väčšie tempo si určí na učenie a tým pádom sa rytmus jeho života viac zameriava na ono vzdelanie. Na druhú stranu, ak niekto nemá nadanie na učenie, zameria sa na športy a telesné aktivity, v ktorých neskôr v budúcnosti môže hľadať nejakú oporu.

 

A rytmus života nám môže z veľkej časti určovať aj naše okolie. Ak sú naši priatelia trochu inak zameraní, než sme my, môže to byť z veľkej časti problém. A ak je niekto slabá osobnosť, nemusia to byť len priatelia, ktorí ho vytrhnú z jeho rytmu, ale aj technika dnešnej doby. Hovorím o počítačoch, ktoré mordujú dnešnú mládež bez toho, aby sme si to nejako zvlášť uvedomovali. Stávame sa závislými na tom, aby sme boli informovaní a aby sme rozvíjali našu spoločnosť o nové veci a pritom si ani neuvedomujeme, o čo tým pádom prichádzame. Možno prichádzame do novej doby, ale odchádzame zo skutočného života bez toho, aby sme boli schopní si to uvedomiť. A to v mnohých smeroch nie je veľmi dobré.